Kagami Biraki Seminar

Thanks to all who attended our Kagami Biraki Seminar with Vu X. Ha Shihan. We look forward to next time!